Bộ điều khiển ma trận Huidu

​​​​​​​HD-W6B Wifi ​​​​​​​HD-W6B Wifi
Mã sản phẩm: ​​​​​​W6B 
 
Giá: 240.000đ 230.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP820 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP820
 
 
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP620 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP620
 
 
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902 
 
Giá: 21.000.000đ 19.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: 16.000.000đ 15.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: 4.1500.000đ 3.900.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: 2.750.000đ 2.600.000đ
Card phát T901 Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: 1.200.000đ 1.150.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: 6.900.000đ 6.800.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: 4.000.000đ 3.800.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4 
 
Giá: 3.200.000đ 3.100.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi Điều khiển HD-A3 Wifi
 
Mã SP: A3 
Giá: 1.800.000đ 1.700.000đ
HD-W62-75 Wifi HD-W62-75 Wifi
 
Mã SP: W62-75 
Giá: 410.000đ 390.000đ
HD-W60-75 Wifi HD-W60-75 Wifi
 
Mã SP: W60-75 
Giá: 280.000đ 260.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã sản phẩm: HD-P703 
Giá: Gía: 6.200.000đ 5.900.000đ
HD-W62 Wifi HD-W62 Wifi
 
Mã SP: W62 
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W60 Wifi HD-W60 Wifi
 
Mã SP: W60 
Giá: 170.000đ 150.000đ
HD-W64 WIFI HD-W64 WIFI
 
Mã SP: W64 
Giá: 450.000đ 430.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
 
Mã Sản phẩm: HD-P601 
Giá: 2.670.000đ 2.500.000đ
HD-W63 WIFI HD-W63 WIFI
 
Mã SP: W63 
Giá: 400.000đ 390.000đ
Bộ điều khiển ma trận Huidu