Bộ điều khiển ma trận Huidu

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: 16.000.000đ 14.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: 3.9500.000đ 3.800.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: 2.650.000đ 2.500.000đ
Card phát T901 Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: 1.200.000đ 1.100.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: 6.300.000đ 6.000.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: 4.000.000đ 3.800.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4 
 
Giá: 3.200.000đ 3.000.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi Điều khiển HD-A3 Wifi
 
Mã SP: A3 
Giá: 1.800.000đ 1.700.000đ
HD-W62-75 Wifi HD-W62-75 Wifi
 
Mã SP: W62-75 
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi HD-W60-75 Wifi
 
Mã SP: W60-75 
Giá: 280.000đ 250.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã SP: XLHAP703 
Giá: Gía: 5.900.000đ 5.700.000đ
HD-W62 Wifi HD-W62 Wifi
 
Mã SP: W62 
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi HD-W60 Wifi
 
Mã SP: W60 
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI HD-W64 WIFI
 
Mã SP: W64 
Giá: 440.000đ 420.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
 
Mã SP: XLHAP601 
Giá: 2.570.000đ 2.400.000đ
HD-W63 WIFI HD-W63 WIFI
 
Mã SP: W63 
Giá: 385.000đ 370.000đ
Điều khiển HD-D15 Điều khiển HD-D15
 
Mã SP: HD D15 
Giá: 780.000đ 720.000đ
Card nhận R512 Card nhận R512
 
Mã SP: R512 
Giá: 300.000đ 270.000đ
Bộ phát Wifi Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: 360.000đ 350.000đ
Hub 12 - 16 cổng Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16 
 
Giá: 130.000đ 120.000đ
Bộ điều khiển ma trận Huidu