Bộ điều khiển ma trận Huidu

HD-W66 Wifi HD-W66 Wifi
 
 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
Điều khiển HD - A4 Wifi Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: HD - A4 
 
Giá: đ 3.150.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã sản phẩm: HD-P703 
Giá: đ 6.600.000đ
Điều khiển HD-D15 Điều khiển HD-D15
 
Mã SP: HD D15 
Giá: đ 890.000đ
​​​​​​​HD-W6B Wifi ​​​​​​​HD-W6B Wifi
Mã sản phẩm: ​​​​​​W6B 
 
Giá: đ 260.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902 
 
Giá: đ 19.000.000đ
Bộ phát Wifi Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: đ 400.000đ
Hub 12 - 16 cổng Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16 
 
Giá: đ 120.000đ
Hub 75E - 5 cổng Hub 75E - 5 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E-5 
 
Giá: đ 80.000đ
Hub 75E - 10 cổng Hub 75E - 10 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E10 
 
Giá: đ 100.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: đ 15.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: đ 4.400.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: đ 2.700.000đ
Card phát T901 Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: đ 1.400.000đ
Điều khiển HD - A6 Wifi Điều khiển HD - A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: đ 6.700.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: đ 4.200.000đ
Điều khiển HD - A3 Wifi Điều khiển HD - A3 Wifi
 
Mã SP: HD - A3 
Giá: đ 1.750.000đ
HD-W60-75 Wifi HD-W60-75 Wifi
 
Mã SP: W60-75 
Giá: đ 160.000đ
Bộ điều khiển ma trận Huidu