Bộ điều khiển ma trận Huidu

HD-W66 Wifi HD-W66 Wifi
 
 
Giá: đ Liên hệ 0977 878 550đ
Điều khiển HD - A4 Wifi Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: HD - A4 
 
Giá: 3.800.000đ 3.350.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã sản phẩm: HD-P703 
Giá: Gía: 7.400.000đ 7.000.000đ
Điều khiển HD - A603 Điều khiển HD - A603
 
Mã SP: HD - A603 
Giá: đ Liên hệ 0977 878 550đ
Điều khiển HD-D15 Điều khiển HD-D15
 
Mã SP: HD D15 
Giá: 1.200.000đ 930.000đ
​​​​​​​HD-W6B Wifi ​​​​​​​HD-W6B Wifi
Mã sản phẩm: ​​​​​​W6B 
 
Giá: 300.000đ 270.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP820 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP820
 
 
Giá: 16.500.000đ 15.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP620 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP620
 
 
Giá: 12.500.000đ 10.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902 
 
Giá: 23.500.000đ 21.000.000đ
Bộ phát Wifi Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: 400.000đ 380.000đ
Hub 12 - 16 cổng Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16 
 
Giá: 150.000đ 120.000đ
Hub 75E - 5 cổng Hub 75E - 5 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E-5 
 
Giá: 110.000đ 80.000đ
Hub 75E - 10 cổng Hub 75E - 10 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E10 
 
Giá: 130.000đ 100.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: 18.800.000đ 17.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: 5.100.000đ 4.600.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210 Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: 3.400.000đ 2.900.000đ
Card phát T901 Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: 1.500.000đ 1.450.000đ
Điều khiển HD - A6 Wifi Điều khiển HD - A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: 7.500.000đ 7.000.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: 4.700.000đ 4.300.000đ
Điều khiển HD - A3 Wifi Điều khiển HD - A3 Wifi
 
Mã SP: HD - A3 
Giá: 2.300.000đ 1.900.000đ
Bộ điều khiển ma trận Huidu