LED HÀN QUỐC - Made in Korea

LED 4 bóng ANX trắng 2835 Diffusion - chip Samsung LED 4 bóng ANX trắng 2835 Diffusion - chip Samsung
Mã sản phẩm: ANX4SW4-2835 Diffusion 
Công suất: 2.4W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Interone trắng-Chip Seoul LED 3 bóng Hàn Quốc Interone trắng-Chip Seoul
Mã sản phẩm: Z3U-V05-W-a7-100-1 
Công suất: 1W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh lá LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh lá
Mã SP: M3-ANXG 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh dương LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh dương
Mã SP: M3-ANXB 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu đỏ LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu đỏ
Mã SP: M3-ANXR 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Hi-Power LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Hi-Power
Mã SP: ANX3HDW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX bảy màu LED 3 bóng Hàn Quốc ANX bảy màu
Mã sản phẩm: ANX3PC3 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Smart trắng - Korea LED 3 bóng Smart trắng - Korea
Mã sản phẩm: WH1350W 
Công suất: 1W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 4 bóng ANX trắng - 2835 chip Samsung LED 4 bóng ANX trắng - 2835 chip Samsung
Mã sản phẩm: ANX4SW4-2835 
Công suất: 2.4W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng ấm LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 ANX-WW-Mini 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng ấm, chip SAMSUNG Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng ấm, chip SAMSUNG
Mã sản phẩm: ANX3-SDWW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Samsung Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Samsung
Mã SP: ANX3-SDW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng
Mã SP: ANX-W-Mini 
Công suất: 0.72W 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
LED Hàn Quốc - Made in Korea