Hub 12 - 16 cổng
Hub 12 - 16 cổng

Hub 12 - 16 cổng

Ngày đăng: 05/09/2020 11:28:36

Mã sản phẩm: Hub 12-16
Giá:  130.000  120.000
Hub 12 - 16 cổng dùng kết hợp với các bộ điều khiển màn hình đơn sắc, đa sắc có kích thước lớn


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 2.700.000đ 2.500.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 440.000đ 420.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 385.000đ 370.000đ
Hub 12 - 16 cổng