PROBEST

Nguồn 12V-50A Probest vỏ sắt ngoài trời Nguồn 12V-50A Probest vỏ sắt ngoài trời
Mã sản phẩm: RC-600W-12V 
Công suất: 600W 
Giá: 430.000đ 450.000đ
Nguồn 5V-60A Probest siêu mỏng trong nhà Nguồn 5V-60A Probest siêu mỏng trong nhà
Mã SP: PB-5V-60A-300W 
Công suất: 300W 
Giá: đ 330.000đđ
Nguồn 5V-70A Probest vỏ sắt ngoài trời Nguồn 5V-70A Probest vỏ sắt ngoài trời
Mã SP: PB-5V-70A-350W-VT 
Công suất: 350W 
Giá: 260.000đđ 260.000đđ
Nguồn 5V-70A Probest vỏ nhôm ngoài trời Nguồn 5V-70A Probest vỏ nhôm ngoài trời
Mã sản phẩm: PB 5V-70A-350W-VN 
Công suất: 350W 
Giá: 190.000đ 180.000đ
Nguồn 12V-50A Probest vỏ nhôm ngoài trời Nguồn 12V-50A Probest vỏ nhôm ngoài trời
Mã SP: PB-12V-50A-600W-VN 
Công suất: 600W 
Giá: 315.000đđ 310.000đđ
Nguồn 5V-40A Probest siêu mỏng trong nhà Nguồn 5V-40A Probest siêu mỏng trong nhà
Mã SP: PB-5V-40A-200W 
Công suất: 200W 
Giá: 220.000đđ 200.000đđ
Nguồn 12V-33A  Probest trong nhà Nguồn 12V-33A Probest trong nhà
Mã SP: PB-12V-33A-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 450.000đ 460.000đ
PROBEST