SUNTEK

Nguồn 12V-33A Suntek đổ keo ngoài trời Nguồn 12V-33A Suntek đổ keo ngoài trời
Mã sản phẩm: STP-12V-33A-400W ĐK 
Công suất: 400W 
Giá: 270.000đ 260.000đ
Led 3 bóng Suntek Trắng ấm Led 3 bóng Suntek Trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 Suntek Trắng ấm 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.600đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Trắng Led 3 bóng Suntek Trắng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Trắng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.600đ 1.500đ
Nguồn 12V-33A CL ngoài trời Nguồn 12V-33A CL ngoài trời
Mã SP: CL12V-33A-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 185.000đđ 170.000đđ
Nguồn 5V-60A SUNTEK trong nhà Nguồn 5V-60A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST 5V-60A-300W 
Công suất: 300W 
Giá: đ 195000đ
Led 3 bóng Suntek Xanh dương Led 3 bóng Suntek Xanh dương
Mã sản phẩm: M3 Suntek Xanh dương 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.600đ
Led 3 bóng Suntek Xanh lá Led 3 bóng Suntek Xanh lá
Mã sản phẩm: M3 Suntek Xanh lá 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.600đ
Led 3 bóng Suntek Hồng Led 3 bóng Suntek Hồng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Hồng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.600đ
Led 3 bóng Suntek Vàng Led 3 bóng Suntek Vàng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Vàng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.600đ
Led 3 bóng Suntek Đỏ Led 3 bóng Suntek Đỏ
Mã sản phẩm: M3 Suntek Đỏ 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.600đ
Nguồn 12V-3A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-3A SUNTEK trong nhà
Mã SP: SUNTEK-T-36W-12V 
Công suất: 36W 
Giá: 60.000đđ 55.000đđ
Nguồn 12V-5A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-5A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST 12V-5A-T60W 
Công suất: 60W 
Giá: 95.000đđ 85.000đđ
Nguồn 12V-10A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-10A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST-12V-10A-120W 
Công suất: 120W 
Giá: 125.000đđ 125.000đđ
Nguồn 12V-15A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-15A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST-12V-15A-180W 
Công suất: 180W 
Giá: 155.000đđ 160.000đđ
Nguồn 12V-20A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-20A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST-12V-20A-240W 
Công suất: 250W 
Giá: 180.000đđ 195.000đđ
Nguồn 12V-30A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-30A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST-12V-30A-360W 
Công suất: 360W 
Giá: 220.000đđ 230.000đđ
SUNTEK