Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210

Ngày đăng: 01/09/2020 11:45:51

Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá:  Liên hệ
HD-VP210
Phạm vi điều khiển: 1280W x 1024H
Tích hợp sẵn card phát
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210