Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410

Ngày đăng: 01/09/2020 11:52:51

Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá:  Liên hệ
HD VP410
Phạm vi điều khiển: 1.920W - 1200H
Tích hợp sẵn card phát, wifi
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410