Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410

Ngày đăng: 01/09/2020 11:52:51

Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá:  3.9500.000  3.800.000
HD VP410
Phạm vi điều khiển: 1.920W - 1200H
Tích hợp sẵn card phát, wifi
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 16.000.000đ 14.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.650.000đ 2.500.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.100.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Giá: 6.300.000đ 6.000.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Giá: 4.000.000đ 3.800.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Giá: 3.200.000đ 3.000.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi
Mã SP: A3
Giá: 1.800.000đ 1.700.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410