Hub 75E - 10 cổng
Hub 75E - 10 cổng

Hub 75E - 10 cổng

Ngày đăng: 05/09/2020 11:23:01

Mã sản phẩm: Hub 75E10
Giá:  110.000  100.000
Hub 75E - 10 cổng được dùng kết hợp với các bộ điều khiển màn hình Full, có kích thước lớn.

 


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902
Giá: 21.000.000đ 19.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 16.000.000đ 15.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 4.1500.000đ 3.900.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.750.000đ 2.600.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.150.000đ
Hub 75E - 10 cổng