Bộ điều khiển One Led

Mạch điều khiển led full pro 4 cổng Mạch điều khiển led full pro 4 cổng
Mã sản phẩm: Mạch LED full pro 4 cổng 
 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
Mạch điều khiển led full pro 2 cổng Mạch điều khiển led full pro 2 cổng
Mã sản phẩm: Mạch led full pro 2 cổng 
 
Giá: đ Liên hệ 0906777816đ
Bộ điều khiển LED full K8000CK Bộ điều khiển LED full K8000CK
Mã sản phẩm: K8000CK 
Điều khiển 8096 LED 
Giá: đ 2.970.000đ
Bộ điều khiển LED Full K4000CK Bộ điều khiển LED Full K4000CK
Mã sản phẩm: K4000CK 
Điều khiển 4080 LED 
Giá: đ 2.250.000đ
Mạch LED vẫy 4 kênh 30A Oneled Mạch LED vẫy 4 kênh 30A Oneled
Mã sản phẩm: 4K-30A 
Công suất: 4 kênh * 30A 
Giá: đ 75.000đ
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512 Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512) 
Điều khiển 4096 LED 
Giá: đ 2.900.000đ
Điều khiển LED Full K8000C DMX 512 Điều khiển LED Full K8000C DMX 512
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512) 
 
Giá: đ 3.450.000đ
​​​​​​​Điều khiển LED Full K1000C DMX 512 ​​​​​​​Điều khiển LED Full K1000C DMX 512
Mã sản phẩm: K1000C (DMX512) 
 
Giá: đ 1.150.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini 
 
Giá: đ 200.000đ
Bộ phát Wifi Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: đ 350.000đ
Mạch điều khiển led 7 màu Mạch điều khiển led 7 màu
Mã SP: Mạch 7 màu 90A 
Công suất: 90A 
Giá: đ 140.000đđ
Mạch LED Vẫy 24 kênh 30A Oneled Mạch LED Vẫy 24 kênh 30A Oneled
Mã SP: 24K-30A 
Công suất: 24 kênh * 30A 
Giá: đ 210.000đ
Mạch LED Vẫy 16 kênh 30A Oneled Mạch LED Vẫy 16 kênh 30A Oneled
Mã SP: 16K-30A 
Công suất: 16 kênh * 30A 
Giá: đ 160.000đ
Mạch LED Vẫy 12 kênh 30A Oneled Mạch LED Vẫy 12 kênh 30A Oneled
Mã SP:12K-30A 
Công suất: 12 kênh * 30A 
Giá: đ 130.000đ
Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A Oneled Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A Oneled
Mã SP: 8K-30A 
Công suất: 8 Kênh * 30A 
Giá: đ 110.000đ
Điều khiển LED Full T1000S Điều khiển LED Full T1000S
 
Mã sản phẩm: T1000S 
Giá: đ 410.000đ
Bộ điều khiển One Led