Bộ điều khiển One Led

Điều khiển LED FULL T8000 Điều khiển LED FULL T8000
 
 
Giá: 1.300.000đđ 1.200.000đđ
Mạch LED vẫy 4 kenh 30A - Oneled Mạch LED vẫy 4 kenh 30A - Oneled
Mã sản phẩm: 4K-30A 
Công suất: 4 kênh * 30A 
Giá: 85.000đ 75.000đ
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512 Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512) 
Điều khiển 4096 LED 
Giá: 2.100.000đ 2.000.000đ
Điều khiển LED Full K8000C DMX 512 Điều khiển LED Full K8000C DMX 512
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512) 
 
Giá: 2.800.000đ 2.600.000đ
​​​​​​​Điều khiển LED Full K1000C DMX 512 ​​​​​​​Điều khiển LED Full K1000C DMX 512
Mã sản phẩm: K1000C (DMX512) 
 
Giá: 1.100.000đ 950.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini 
 
Giá: 190.000đ 180.000đ
Bộ phát Wifi Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: 380.000đ 350.000đ
Mạch điều khiển led 7 màu Mạch điều khiển led 7 màu
Mã SP: Mạch 7 màu 90A 
Công suất: 90A 
Giá: 150.000đđ 140.000đđ
Điều khiển LED Full T4000 Điều khiển LED Full T4000
Mã sản phẩm: ĐK Full T4000 
 
Giá: 850.000đ 800.000đ
Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A - Oneled Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A - Oneled
Mã SP: 24K-30A 
Công suất: 24 kênh * 30A 
Giá: 220.000đ 210.000đ
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mã SP: 16K-30A 
Công suất: 16 kênh * 30A 
Giá: 170.000đ 160.000đ
Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled
Mã SP:12K-30A 
Công suất: 12 kênh * 30A 
Giá: 140.000đ 130.000đ
Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A - oneled Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A - oneled
Mã SP: 8K-30A 
Công suất: 8 Kênh * 30A 
Giá: 120.000đ 110.000đ
Điều khiển LED Full T1000S Điều khiển LED Full T1000S
 
Mã sản phẩm: T1000S 
Giá: 420.000đ 400.000đ
Bộ điều khiển One Led