Bộ điều khiển One Led

Mạch điều khiển LED Full mini Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini 
 
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512 Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512) 
Điều khiển 4096 LED 
Điều khiển LED Full K8000C Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512) 
Điều khiển 9812 LED 
Mạch điều khiển led 7 màu Mạch điều khiển led 7 màu
Mã SP: Mạch 7 màu 90A 
 
Điều khiển LED Full T4000 Điều khiển LED Full T4000
Mã sản phẩm: ĐK Full T4000 
 
Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A  - Oneled Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A - Oneled
Mã SP: 24K-30A 
Công suất: 24 kênh * 30A 
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mã SP: 16K-30A 
Công suất: 16 kênh * 30A 
Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled
Mã SP:12K-30A 
Công suất: 12 kênh * 30A 
Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A- oneled Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A- oneled
Mã SP: 8K-30A 
Công suất: 8 Kênh * 30A 
Điều khiển LED Full T1000S Điều khiển LED Full T1000S
 
Mã sản phẩm: T1000S 
Bộ điều khiển One Led