Điều khiển HD - A4 Wifi
Điều khiển HD - A4 Wifi
Điều khiển HD - A4 Wifi
Điều khiển HD - A4 Wifi

Điều khiển HD - A4 Wifi

Ngày đăng: 31/08/2020 17:21:31

Mã sản phẩm: A4
Giá:  3.200.000  3.100.000
Phạm vi điều khiển: 1280W x 512H
Phạm vi điều khiển max: 3084W x 2048H
Chạy Online, offline
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902
Giá: 21.000.000đ 19.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 16.000.000đ 15.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 4.1500.000đ 3.900.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.750.000đ 2.600.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.150.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi