Điều khiển HD - A5 Wifi
Điều khiển HD - A5 Wifi
Điều khiển HD - A5 Wifi
Điều khiển HD - A5 Wifi

Điều khiển HD - A5 Wifi

Ngày đăng: 31/08/2020 17:28:31

Mã sản phẩm: A5
Giá:  Liên hệ
Phạm vi điều khiển: 1280W x 1024H
Phạm vi điều khiển max: 3084W x 2048H
Chức năng Zoom như bộ xử lý hình ảnh
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Điều khiển HD - A5 Wifi