HD-W60-75 Wifi
HD-W60-75 Wifi

HD-W60-75 Wifi

Ngày đăng: 06/07/2020 16:11:04

Mã SP: W60-75
Giá:  280.000  260.000
- 2 cổng 75E
- Phạm vị điều khiển màn hình full: 160W - 32H


Sản phẩm liên quan
​​​​​​​HD-W6B Wifi
Mã sản phẩm: ​​​​​​W6B
Giá: 240.000đ 230.000đ
Điều khiển LED Full K8000C DMX 512
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Giá: 2.800.000đ 2.600.000đ
​​​​​​​Điều khiển LED Full K1000C DMX 512
Mã sản phẩm: K1000C (DMX512)
Giá: 1.100.000đ 950.000đ
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 2.100.000đ 2.000.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 8192 LED
Giá: 2.700.000đ 2.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 410.000đ 390.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 170.000đ 150.000đ
HD-W60-75 Wifi