HD-W60-75 Wifi
HD-W60-75 Wifi

HD-W60-75 Wifi

Ngày đăng: 06/07/2020 16:11:04

Mã SP: W60-75
Giá:  Liên hệ
- 2 cổng 75E
- Phạm vị điều khiển màn hình full: 160W - 32H


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16
HD-W60-75 Wifi