Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703

Ngày đăng: 21/08/2018 11:33:34

Mã SP: XLHAP703
Giá:  Gía: 5.900.000  5.700.000
- Phạm vi điều khiển 2304W x 1152H
- Phạm vi điều khiển MAX 3840W hoặc 1920H
- Độ phân giải: 2.65 triệu pixels
- Hỗ trợ âm thanh: cổng vào HDMI, RCA, cổng ra 3.5mm stereo interface
- Hỗ trợ hình ảnh: Cổng vào HDMI, VGA, DVI, CV


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 16.000.000đ 14.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 3.9500.000đ 3.800.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.650.000đ 2.500.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.100.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Giá: 6.300.000đ 6.000.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Giá: 4.000.000đ 3.800.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Giá: 3.200.000đ 3.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703