Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901

Ngày đăng: 01/09/2020 12:01:24

Mã sản phẩm: P901
Giá:  16.000.000  15.000.000
Bộ xử lý hình ảnh: P901
Phạm vi điều khiển: 4.608W - 1.152H
Max: 7680W, 1920H
Chưa có card phát, tối đa 4 card phát T901
Input: CVBS (3), HDMI (2), VGA (2), DVI (2)
Output: Audio (1), DVI (4)
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902
Giá: 21.000.000đ 19.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 4.1500.000đ 3.900.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.750.000đ 2.600.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.150.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Giá: 6.900.000đ 6.800.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901