Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901

Ngày đăng: 01/09/2020 12:01:24

Mã sản phẩm: P901
Giá:  Liên hệ
Bộ xử lý hình ảnh: P901
Phạm vi điều khiển: 4.608W - 1.152H
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901