NGUỒN HÀN QUỐC - Made in KOREA

Nguồn 12V-25A chống nước Epower - Hàn Quốc Nguồn 12V-25A chống nước Epower - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: OMS-EP300F-12V 
Công suất: 300W 
Giá: 730.000đ 700.000đ
Nguồn 12V-20A chống nước Union - Hàn Quốc Nguồn 12V-20A chống nước Union - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: UP300S12W2SC 
Công suất: 240W 
Giá: 830.000đ 800.000đ
Nguồn 12V-3A Tecmo chống nước Nguồn 12V-3A Tecmo chống nước
Mã SP: TM-12V-3A-36W 
Công suất: 36W 
Giá: 110.000đđ 100.000đđ
Nguồn 12V-5A Tecmo chống nước Nguồn 12V-5A Tecmo chống nước
Mã SP: TM-12V-5A-60W 
Công suất: 60W 
Giá: 200.000đđ 187.000đđ
Nguồn 12V-25A Tecmo chống nước Nguồn 12V-25A Tecmo chống nước
Mã SP: TM-12V-25A-300W 
Công suất: 300W 
Giá: 570.000đđ 550.000đđ
NGUỒN HÀN QUỐC - Made in KOREA