Nguồn Hàn Quốc - Made in KOREA

Nguồn chống nước E Power - Hàn Quốc Nguồn chống nước E Power - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: OMS-EP300F-12V 
Công suất: 300W 
Nguồn chống nước Union - Hàn Quốc Nguồn chống nước Union - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: UP300S12W2SC 
Công suất: 240W 
Nguồn Hàn Quốc - Made in KOREA