Bộ phát Wifi
Bộ phát Wifi

Bộ phát Wifi

Ngày đăng: 05/09/2020 12:06:29

Mã sản phẩm: Wifi mode
Giá:  360.000  350.000
Bộ phát wifi được dùng kèm với các bộ điều khiển màn hình đơn sắc, đa sắc hoặc full


Sản phẩm liên quan
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: HD - A4
Giá: 3.400.000đ 3.200.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 450.000đ 430.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
Mã sản phẩm: HD-P703
Giá: Gía: 6.800.000đ 6.500.000đ
Điều khiển HD - A603
Mã SP: HD - A603
Giá: 3.700.000đ 3.400.000đ
Điều khiển HD-D15
Mã SP: HD D15
Giá: 900.000đ 860.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902
Giá: 22.000.000đ 20.000.000đ
Bộ phát Wifi