Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601

Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601

Ngày đăng: 09/07/2018 09:10:01

Mã SP: XLHAP601
Giá:  Liên hệ
- Phạm vi điều khiển MAX 1920W x 1280H
- Hỗ trợ U-disk play
- Hỗ trợ âm thanh HDMI input, 3.5mm sereo interface output\
- Hỗ trợ hình ảnh HDMI, DVI, VGA, USB, SDI, CV 


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601