LED MA TRẬN
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor 
Kích thước: 160 x 320mm 
Giá: 500.000đ 490.000đ
Màn hình P3 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P3 Full outdoor 
Kích thước: 192 x 192mm 
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor 
Kích thước: 160 x 320mm 
Giá: 550.000đ 520.000đ
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor 
Kích thước: 160 x 320 mm 
Giá: 230.000đ 220.000đ
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor 
Kích thước 192 x 192 mm 
Giá: 255.000đ 250.000đ
Màn hình P4 Full trong nhà
Mã SP: P4-FULL INDOOR 
KT: 160 x 320mm 
Giá: Giá: 290.000đ 280.000đ
Màn hình P10 Full ngoài trời
Mã SP: P10 Full OUTDOOR 
Công suất: 500w --- 1200w 
Giá: 1600.000đ 145.000đ
Màn hình P3 Full trong nhà
Mã SP: P3 FULL INDOOR 
KT: 192 x 192 mm 
Giá: 280.000đ 260.000đ
Màn hình P10 Full trong nhà
Mã SP: P10 FULL INDOOR 
Công suất: 500w --- 1200w 
Giá: 115.000đ 105.000đ
Màn hình P10 Ba màu ngoài trời
Mã SP: P10 SMD 
Kích thước: 160 x 320mm 
Giá: 150.000đ 140.000đ
Màn hình P5 Full Trong Nhà
Mã SP: P5 INDOOR 
KT: 160 x 320mm 
Giá: 210.000đ 190.000đ
Màn hình P5 FULL ngoài trời
Mã SP: P5 FULL OUTDOOR 
Kích thước: 160 x 320mm 
Giá: 360.000đ 345.000đ
P10 SMD Đỏ Ngoài trời
Mã SP: P10 SMD - 1R 
Công suất: 70W 
Giá: 95.000đ 85.000đ