ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH FULL, XỬ LÝ HÌNH ÀNH
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: 14.000.000đ 13.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: 3.700.000đ 3.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: 2.450.000đ 2.350.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini 
 
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: 1.200.000đ 1.000.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: 6.500.000đ 6.300.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: 4.300.000đ 4.150.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4 
 
Giá: 3.600.000đ 3.400.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi
 
Mã SP: A3 
Giá: 2.000.000đ 1.850.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã SP: XLHAP703 
Giá: Gía: 5.800.000đ 5.300.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
 
Mã SP: XLHAP601 
Giá: 2.470.000đ 2.300.000đ
Điều khiển HD-D10
 
Mã SP: HD D10 
Giá: 650.000đ 610.000đ
Card nhận R501S
 
Mã SP: R501S 
Giá: 300.000đ 270.000đ
Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: 360.000đ 350.000đ
Hub 75E - 5 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E-5 
 
Giá: 90.000đ 80.000đ
Hub 75E - 10 cổng
Mã sản phẩm: Hub 75E10 
 
Giá: 110.000đ 100.000đ
Điều khiển HD-A30+
 
Mã SP: A30+ 
Giá: 1.900.000đ 1.700.000đ
Điều khiển HD-D30
 
Mã SP: HD D30 
Giá: 680.000đ 640.000đ
Điều khiển HD-A601
 
Mã SP: A601 
Giá: 2.600.000đ 2.400.000đ
Điều khiển HD-A603
 
Mã SP: A603 
Giá: 4.000.000đ 3.700.000đ