NGUỒN DC 5V
Nguồn 5v-60A SUNTEK
Mã SP: Suntek-300 
Công suất: 300W 
Giá: 160.000đđ 155.000đđ
NGUỒN 5V-70A Vỏ Thép
Mã SP: R-350W-5V 
Công suất: 350W 
Giá: 220.000đđ 210.000đđ
PROBEST 5V-40A Siêu mỏng 3cm
Mã SP: MA200SH5 
Công suất: 200W 
Giá: 190.000đđ 180.000dđ
PROBEST 5V-60A Siêu mỏng 30mm
Mã SP: MA300SH5 
Công suất: 300W 
Giá: 325.000đđ 310.000đđ
Nguồn 5V-80A Siêu mỏng 3cm
Mã SP: Probest-R-400 
Công suất: 400W 
Giá: 370.000đđ 350.000đđ