Bộ điều khiển ma trận Huidu
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901 
 
Giá: 14.000.000đ 13.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410 
 
Giá: 3.700.000đ 3.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210 
 
Giá: 2.450.000đ 2.350.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901 
 
Giá: 1.200.000đ 1.000.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6 
 
Giá: 6.500.000đ 6.300.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5 
 
Giá: 4.300.000đ 4.150.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4 
 
Giá: 3.600.000đ 3.400.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi
 
Mã SP: A3 
Giá: 2.000.000đ 1.850.000đ
HD-W62-75 Wifi
 
Mã SP: W62-75 
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
 
Mã SP: W60-75 
Giá: 300.000đ 280.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P703
 
Mã SP: XLHAP703 
Giá: Gía: 5.800.000đ 5.300.000đ
HD-W62 Wifi
 
Mã SP: W62 
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
 
Mã SP: W60 
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
 
Mã SP: W64 
Giá: 430.000đ 390.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P601
 
Mã SP: XLHAP601 
Giá: 2.470.000đ 2.300.000đ
HD-W63 WIFI
 
Mã SP: W63 
Giá: 360.000đ 300.000đ
Điều khiển HD-D10
 
Mã SP: HD D10 
Giá: 650.000đ 610.000đ
Card nhận R501S
 
Mã SP: R501S 
Giá: 300.000đ 270.000đ
Bộ phát Wifi
Mã sản phẩm: Wifi mode 
 
Giá: 360.000đ 350.000đ
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16 
 
Giá: 110.000đ 100.000đ