ĐÈN PHA LED
Pha 50W-COB-Đủ WAt 1.0
Mã SP: Sunny 50W COB 
Công suất: 50W 
Pha 50W SMD Đủ WAT 1.0
Mã SP: Sunny 50W SMD 
Công suất: 50W 
Pha 20W- Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 20W COB 
Công suất: 20W 
Pha 30W- COB- Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 30W COB 
Công suất: 30W 
Pha 30W- SMD- Đủ Wat 1.0
 
Mã SP: PHA-SMD-30W 
Pha 300W-COB-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 300W COB 
Công suất: 300W 
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 200W COB 
Công suất: 200W 
Pha 100W-COB-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 100W COB 
Công suất: 100W 
Pha 150W-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 150W COB 
Công suất: 150W 
Pha 100W SMD- Đủ WAT
Mã SP: Sunny100SMD 
Công suất: 100W