Màn hình P10 Full ngoài trời
Màn hình P10 Full ngoài trời
Màn hình P10 Full ngoài trời
Màn hình P10 Full ngoài trời
Màn hình P10 Full ngoài trời
Ngày đăng: 03/07/2018 16:57:06

Mã SP: P10 Full OUTDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá:  1600.000  145.000

P10 Full outdoor
Kích thước modun: 160 x 320mm
Số điểm ảnh: 16 x 32 điểm
Kiểu quét: 1/4
Hub: 75
Bảo hành: 12 tháng

Sản phẩm liên quan
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 500.000đ 490.000đ
Màn hình P3 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P3 Full outdoor
Kích thước: 192 x 192mm
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 550.000đ 520.000đ
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320 mm
Giá: 230.000đ 220.000đ
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor
Kích thước 192 x 192 mm
Giá: 255.000đ 250.000đ
Màn hình P4 Full trong nhà
Mã SP: P4-FULL INDOOR
KT: 160 x 320mm
Giá: Giá: 270.000đ 250.000đ
Màn hình P3 Full trong nhà
Mã SP: P3 FULL INDOOR
KT: 192 x 192 mm
Giá: 280.000đ 260.000đ
Màn hình P10 Full trong nhà
Mã SP: P10 FULL INDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 115.000đ 105.000đ