NGUỒN DC 12V
Nguồn chống nước Union - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: UP300S12W2SC 
Công suất: 300W 
Giá: 880.000đ 850.000đ
Nguồn 12V50A vỏ thép
Mã sản phẩm: R-600W-12V 
Công suất: 600W 
Giá: 370.000đ 360.000đ
Meanwell - 12V-29A-350W
 
Mã SP: LRS - 350 - 12V 
Giá: Gía: 630.000đđ 600.000đđ
CL 12V-33A-400W Ngoài trời
Mã SP: CL400W12 
Công suất : 400W 
Giá: 170.000đđ 160.000đđ
MYNICE 12V- 33A Ngoài trời
Mã SP: MN12V-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 340.000đđ 320.000đđ
PROBEST 12V-50A-600W Chống mưa
Mã SP: R-600-12 
Công suất: 600W 
Giá: 300.000đđ 280.000đđ
Meanwell - 65B - 2.8A - 33W
 
Mã SP: RT-65B-2.8A-33W 
Giá: Gía: 0đ Liên hệ
Meanwell - 12V - 12.5A - 150W
 
Mã SP: HLG-12V-12.5A-150W 
Giá: Gía: 1.300.000đ 1.100.000đ
Meanwell - 12V - 8.5A - 100W
 
Mã SP: LPV-12V-8.5A-100W 
Giá: 560.000đ 530.000đ
SUNTEK 12V-3A-36W
Mã SP: SUNTEK-T-36W-12V 
Công suất: 36W 
Giá: 50.000đđ 45.000đđ
SUNTEK 12V-5A-60W
Mã SP: SUNTEK-T60W-12V 
Công suất: 60W 
Giá: 85.000đđ 75.000đđ
SUNTEK 12V-10A-120W
Mã SP: SUNTEK - T120W-12V 
Công suất: 120W 
Giá: 105.000đđ 95.000đđ
SUNTEK 12V-15A-180W
Mã SP: SUNTEK-12V-15A 
Công suất: 180W 
Giá: 140.000đđ 130.000đđ
SUNTEK 12V-20A-250W
Mã SP: SUNTEK-12V-20A 
Công suất: 250W 
Giá: 150.000đđ 140.000đđ
SUNTEK 12V - 30A- 360W
Mã SP: SUNTEK - T360W-12V 
Công suất: 360W 
Giá: 200.000đđ 185.000đđ
Nguồn 12V - 33A - 400W Chống Mưa NH
Mã SP: NH-12V-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 145.000đđ 130.000đđ
Probest 12V-33A-400W Trong nhà
Mã SP: S-400-12 
Công suất: 400W 
Giá: 410.000đ 380.000đ