LED THANH NHÔM TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI
LED thanh nhôm 1m trong nhà HD
Mã sản phẩm: HD 1m NT 
Công suất: 12W/ thanh 
Giá: 16.000đ 14.000đ
Led thanh 1m x 4mm Future
Mã SP: Future 1mx4mm 
Thanh 1m x 4mm 
Giá: 48.000đ 42.000đ
LED Thanh nhôm 1m Trong nhà Mynice Trắng - Trắng ấm
Mã SP: Mynice 1m TN 
Công suất :12W/ thanh 
Giá: 32.000đ 28.000đ
LED Thanh nhôm MYNICE Ngoài Trời - 12V
Mã SP: Mynice 1m NT 
Công suất :14.4 W/ thanh 
Giá: 65.000đ 57.000đ
LED Thanh Nhôm MYNICE Ngoài Trời - 24V
Mã SP: Mynice NT 24V 
Công suất: 14.4W 
Giá: 110.000đ 92.000đ