NGUỒN HỘP ĐÈN SIÊU MỎNG
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12V-2A
Mã SP: NSM-2A 
Công suất: 24W 
Giá: 50.000đđ 45.000đđ
Nguồn hộp đèn 12V-5A
Mã SP: NSM-5A 
Công suất: 60W 
Giá: 105.000đđ 95.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-3A
Mã SP: NSM-3A 
Công suất: 36W 
Giá: 75.000đđ 68.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-8.3A
Mã SP: NSM-8.3A 
Công suất: 100W 
Giá: 130.000đđ 110.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-16.7A
Mã SP: NSM-16.7A 
Công suất: 200W 
Giá: 180.000đđ 160.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-25A
Mã SP: NSM-25A 
Công suất: 300W 
Giá: 190.000đđ 170.000đđ