Mạch điều khiển LED Full mini
Mạch điều khiển LED Full mini
Mạch điều khiển LED Full mini
Mạch điều khiển LED Full mini

Mạch điều khiển LED Full mini

Ngày đăng: 01/09/2020 10:18:34

Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá:  190.000  180.000
Mạch điều khiển LED Full mini
Điện áp vào: DC 5V
Điều khiển 3000 LED IC 1903, 1914
Điều khiển 6000 LED IC 6803
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P902
Mã sản phẩm: P902
Giá: 21.000.000đ 19.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 16.000.000đ 15.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 4.1500.000đ 3.900.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.750.000đ 2.600.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.150.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Giá: 6.900.000đ 6.800.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini