Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled

Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled

Ngày đăng: 09/07/2018 11:58:15

Mã SP: 16K-30A
Công suất: 16 kênh * 30A
Giá:  170.000  150.000

-  Điện áp 5V
- Mức công suất: 30A/ 1 kênh
- Điều khiển LED đúc F5, F8: 1.500 bóng
- Điều khiển LED ruồi liền dây: 3.000 con
-  Domino rời hàn sẵn dây đấu mát
• Hiển thị : 
- LED báo nguồn + LED báo trạng thái kênh
- Tương thích với mạch nạp + phần mềm OneLED
- Phần mềm OneLED tiếng Việt dễ sử dụng

Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 2.700.000đ 2.500.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 440.000đ 420.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 385.000đ 370.000đ
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled