Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0

Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0

Ngày đăng: 21/08/2018 12:19:00

Mã SP: Sunny 200W COB
Công suất: 200W
Giá:  1.600.000đ  1.450.000đ


Sản phẩm liên quan
Pha 50W-COB-Đủ WAt 1.0
Mã SP: Sunny 50W COB
Công suất: 50W
Giá: 290.000đđ 270.000đđ
Pha 50W SMD Đủ WAT 1.0
Mã SP: Sunny 50W SMD
Công suất: 50W
Giá: 300.000đđ 290.000đđ
Pha 20W- Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 20W COB
Công suất: 20W
Giá: 180.000đđ 150.000đđ
Pha 30W- COB- Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 30W COB
Công suất: 30W
Giá: 220.000đđ 200.000đđ
Pha 30W- SMD- Đủ Wat 1.0
Mã SP: PHA-SMD-30W
Giá: 250.000đ 220.000đ
Pha 300W-COB-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 300W COB
Công suất: 300W
Giá: 2.000.000đđ 1.900.000đđ
Pha 100W-COB-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 100W COB
Công suất: 100W
Giá: 650.000đđ 600.000đđ
Pha 150W-Đủ Wat 1.0
Mã SP: Sunny 150W COB
Công suất: 150W
Giá: 1.200.000đđ 1.100.000đđ
Pha 200W-COB-Đủ Wat 1.0