Màn hình P3 Full ngoài trời
Màn hình P3 Full ngoài trời
Màn hình P3 Full ngoài trời
Màn hình P3 Full ngoài trời
Màn hình P3 Full ngoài trời
Màn hình P3 Full ngoài trời

Màn hình P3 Full ngoài trời

Ngày đăng: 14/08/2020 14:12:29

Mã sản phẩm: P3 Full outdoor
Kích thước: 192 x 192mm
Giá:  620.000  600.000
Màn hình P3 Full Outdoor
Số điểm ảnh: 64 x 64mm
Kiểu quét: 1/16
Hub 75
Bảo hành 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 520.000đ 500.000đ
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor
Kích thước 192 x 192 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Mã SP: P4-FULL INDOOR
KT: 160 x 320mm
Giá: Giá: 320.000đ 310.000đ
Màn hình P10 Full ngoài trời
Mã SP: P10 Full OUTDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 165.000đ 160.000đ
Màn hình P3 Full trong nhà - Bóng đồng
Mã SP: P3 FULL INDOOR
KT: 192 x 192 mm
Giá: 330.000đ 320.000đ
Màn hình P10 Full trong nhà
Mã SP: P10 FULL INDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 115.000đ 110.000đ
Màn hình P3 Full ngoài trời