Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Màn hình P2.5 Full trong nhà

Màn hình P2.5 Full trong nhà

Ngày đăng: 14/08/2020 11:09:28

Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá:  620.000  600.000
P2.5 Full indoor
Số điểm ảnh: 64 x 128 điểm
Kích thước modun: 160mm x 320mm
Kiểu quét: 1/32
Hub 75
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 520.000đ 500.000đ
Màn hình P3 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P3 Full outdoor
Kích thước: 192 x 192mm
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor
Kích thước 192 x 192 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Mã SP: P4-FULL INDOOR
KT: 160 x 320mm
Giá: Giá: 320.000đ 310.000đ
Màn hình P10 Full ngoài trời
Mã SP: P10 Full OUTDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 165.000đ 160.000đ
Màn hình P3 Full trong nhà - Bóng đồng
Mã SP: P3 FULL INDOOR
KT: 192 x 192 mm
Giá: 330.000đ 320.000đ
Màn hình P10 Full trong nhà
Mã SP: P10 FULL INDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 115.000đ 110.000đ
Màn hình P2.5 Full trong nhà