Màn hình P10 Ba màu ngoài trời
Màn hình P10 Ba màu ngoài trời
Màn hình P10 Ba màu ngoài trời
Màn hình P10 Ba màu ngoài trời

Màn hình P10 Ba màu ngoài trời

Ngày đăng: 03/07/2018 16:35:11

Mã SP: P10 SMD
Kích thước: 160 x 320mm
Giá:  Liên hệ
Số điểm ảnh: 16x32 điểm
Kiểu quét: 1/4
Hub: 12
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320mm
Màn hình P3 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P3 Full outdoor
Kích thước: 192 x 192mm
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor
Kích thước: 160 x 320mm
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320 mm
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor
Kích thước 192 x 192 mm
Màn hình P4 Full trong nhà
Mã SP: P4-FULL INDOOR
KT: 160 x 320mm
Màn hình P10 Full ngoài trời
Mã SP: P10 Full OUTDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Màn hình P3 Full trong nhà
Mã SP: P3 FULL INDOOR
KT: 192 x 192 mm
Màn hình P10 Ba màu ngoài trời