HD-W64 WIFI
HD-W64 WIFI

HD-W64 WIFI

Ngày đăng: 09/07/2018 11:37:02

Mã SP: W64
Giá:  Liên hệ
- 1 Hub 50 PIN
- Phạm vi điều khiển màn hình đơn sắc: 1024W x 256H
- Phạm vi điều khiển màn hình đa sắc: 512W x 256H
- Điều khiển bằng wifi máy tính hoặc điện thoại
- Hỗ trợ USB


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16
HD-W64 WIFI