HD-W63 WIFI
HD-W63 WIFI

HD-W63 WIFI

Ngày đăng: 15/06/2018 09:22:43

Mã SP: W63
Giá:  385.000  370.000

- 8 cổng 12T
- Phạm vi điều khiển màn hình đơn sắc: 1024W x 128H
- Phạm vi điều khiển màn hình đa sắc: 512W x 128H
- Điều khiển Wifi, hỗ trợ USBSản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 2.700.000đ 2.500.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 440.000đ 420.000đ
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16
Giá: 130.000đ 120.000đ
HD-W63 WIFI