SUNTEK

Nguồn 12V-33A Suntek đổ keo ngoài trời Nguồn 12V-33A Suntek đổ keo ngoài trời
Mã sản phẩm: STP-12V-33A-400W ĐK 
Công suất: 400W 
Giá: 260.000đ 240.000đ
Led 3 bóng Suntek Trắng Led 3 bóng Suntek Trắng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Trắng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.600đ 1.400đ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12V-2A Suntek Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12V-2A Suntek
Mã SP: NSM-2A 
Công suất: 24W 
Giá: 50.000đđ 45.000đđ
Nguồn hộp đèn 12V-5A Suntek Nguồn hộp đèn 12V-5A Suntek
Mã SP: NSM-5A 
Công suất: 60W 
Giá: 125.000đ 105.000đ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-3A Suntek Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-3A Suntek
Mã SP: NSM-3A 
Công suất: 36W 
Giá: 80.000đđ 75.000đđ
Nguồn 12V-33A CL ngoài trời Nguồn 12V-33A CL ngoài trời
Mã SP: CL12V-33A-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 185.000đđ 170.000đđ
Nguồn 5V-60A SUNTEK trong nhà Nguồn 5V-60A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST 5V-60A-300W 
Công suất: 300W 
Giá: 180.000đđ 175.000đđ
Led 3 bóng Suntek Xanh dương Led 3 bóng Suntek Xanh dương
Mã sản phẩm: M3 Suntek Xanh dương 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Xanh lá Led 3 bóng Suntek Xanh lá
Mã sản phẩm: M3 Suntek Xanh lá 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Hồng Led 3 bóng Suntek Hồng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Hồng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Vàng Led 3 bóng Suntek Vàng
Mã sản phẩm: M3 Suntek Vàng 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Đỏ Led 3 bóng Suntek Đỏ
Mã sản phẩm: M3 Suntek Đỏ 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.700đ 1.500đ
Led 3 bóng Suntek Trắng ấm Led 3 bóng Suntek Trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 Suntek Trắng ấm 
Công suất: 1.2W 
Giá: 1.600đ 1.400đ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-8.3A Suntek Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-8.3A Suntek
Mã SP: NSM-8.3A 
Công suất: 100W 
Giá: 130.000đđ 115.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-16.7A Suntek Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-16.7A Suntek
Mã SP: NSM-16.7A 
Công suất: 200W 
Giá: 180.000đđ 165.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-25A Suntek Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-25A Suntek
Mã SP: NSM-25A 
Công suất: 300W 
Giá: 190.000đđ 175.000đđ
Nguồn 24V-16.7A Suntek-TW trong nhà Nguồn 24V-16.7A Suntek-TW trong nhà
Mã SP: ST-24V-16.7A-400W-TW 
Công suất: 400W 
Giá: 340.000đđ 320.000đđ
Nguồn 12V-3A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-3A SUNTEK trong nhà
Mã SP: SUNTEK-T-36W-12V 
Công suất: 36W 
Giá: 60.000đđ 50.000đđ
Nguồn 12V-5A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-5A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST 12V-5A-T60W 
Công suất: 60W 
Giá: 95.000đđ 80.000đđ
Nguồn 12V-10A SUNTEK trong nhà Nguồn 12V-10A SUNTEK trong nhà
Mã SP: ST-12V-10A-120W 
Công suất: 120W 
Giá: 125.000đđ 115.000đđ
SUNTEK