Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng

Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng

Ngày đăng: 02/07/2020 14:32:16

Mã SP: P4-FULL INDOOR
KT: 160 x 320mm
Giá:  Giá: 320.000  310.000
P4 Full indoor
Bóng đồng, có mặt nạ
Số điểm ảnh: 40 x 80 điểm
Kiểu quét: 1/ 20
Hub 75
Bảo hành: 18 tháng


Sản phẩm liên quan
Màn hình P4 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P4 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 520.000đ 500.000đ
Màn hình P3 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P3 Full outdoor
Kích thước: 192 x 192mm
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P2.5 Full trong nhà
Mã sản phẩm: P2.5 Full indoor
Kích thước: 160 x 320mm
Giá: 620.000đ 600.000đ
Màn hình P8 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P8 Full Outdoor
Kích thước: 160 x 320 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P6 Full ngoài trời
Mã sản phẩm: P6 Full Outdoor
Kích thước 192 x 192 mm
Giá: Liên hệ 0977878550đ
Màn hình P10 Full ngoài trời
Mã SP: P10 Full OUTDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 165.000đ 160.000đ
Màn hình P3 Full trong nhà - Bóng đồng
Mã SP: P3 FULL INDOOR
KT: 192 x 192 mm
Giá: 330.000đ 320.000đ
Màn hình P10 Full trong nhà
Mã SP: P10 FULL INDOOR
Công suất: 500w --- 1200w
Giá: 115.000đ 110.000đ
Màn hình P4 Full trong nhà - Bóng đồng