LED ANX - KOREA

LED 3 bóng Hàn Quốc ANX bảy màu LED 3 bóng Hàn Quốc ANX bảy màu
Mã sản phẩm: ANX3PC3 
Công suất: 0.72W 
Giá: 13.000đ 11.000đ
LED 4 bóng ANX xanh dương - Korea LED 4 bóng ANX xanh dương - Korea
Mã sản phẩm: ANX4PB4 
Công suất: 1.14W 
Giá: 17.000đ 16.000đ
LED 4 bóng ANX trắng - Korea LED 4 bóng ANX trắng - Korea
Mã sản phẩm: ANX4PW4 
Công suất: 1.14W 
Giá: 16.000đ 15.000đ
LED 4 bóng ANX trắng - Chip Samsung - Korea LED 4 bóng ANX trắng - Chip Samsung - Korea
Mã sản phẩm: ANX4SW4 
Công suất: 2.4W 
Giá: 18.000đ 16.000đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng ấm LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 ANX-WW-Mini 
Công suất: 0.72W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng ấm Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng ấm
Mã sản phẩm: ANX3-SDWW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Samsung Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Samsung
Mã SP: ANX3-SDW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu vàng LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu vàng
Mã SP: M3-ANXY 
Công suất: 0.72W 
Giá: 10.000đ 8.200đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh lá LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh lá
Mã SP: M3-ANXG 
Công suất: 0.72W 
Giá: 10.000đ 8.200đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh dương LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu xanh dương
Mã SP: M3-ANXB 
Công suất: 0.72W 
Giá: 10.000đ 8.200đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu đỏ LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu đỏ
Mã SP: M3-ANXR 
Công suất: 0.72W 
Giá: 10.000đ 8.200đ
LED 4 bóng ANX Đỏ - Korea LED 4 bóng ANX Đỏ - Korea
Mã SP: ANX4PR4 
Công suất: 1.14W 
Giá: 17.000đ 15.000đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Hi-Power LED 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Hi-Power
Mã SP: ANX3HDW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: 6.000đ 5.700đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng
Mã SP: ANX-W-Mini 
Công suất: 0.72W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
LED ANX - KOREA