Huidu HD-D05 Wifi
Huidu HD-D05 Wifi

Huidu HD-D05 Wifi

Ngày đăng: 06/07/2020 16:29:47

Mã SP: HD-D05
Giá:  580.000  560.000
- 4 cổng 75E
- Phạm vi điều khiển 640W- 64H
- Điện áp hoạt động: 4-6V
- Bộ nhớ 128Mb
- Điều khiển Wifi máy tính hoặc Smart phone


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 2.700.000đ 2.500.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 440.000đ 420.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 385.000đ 370.000đ
Huidu HD-D05 Wifi