Điều khiển LED Full T4000
Điều khiển LED Full T4000

Điều khiển LED Full T4000

Ngày đăng: 03/07/2020 17:13:29

Mã sản phẩm: ĐK Full T4000
Giá:  850.000  800.000
- Điện áp 5 -24 VDC
- Điều khiển được 4080 bóng LED
- Kết nối được nhiều bộ điều khiển với nhau


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 2.700.000đ 2.500.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 390.000đ 380.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 290.000đ 270.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 440.000đ 420.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 385.000đ 370.000đ
Điều khiển LED Full T4000