Điều khiển LED Full K8000C
Điều khiển LED Full K8000C
Điều khiển LED Full K8000C
Điều khiển LED Full K8000C

Điều khiển LED Full K8000C

Ngày đăng: 31/08/2020 15:09:45

Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá:  2.700.000  2.500.000


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.900.000đ 1.800.000đ
Mạch điều khiển led 7 màu
Mã SP: Mạch 7 màu 90A
Giá: 150.000đđ 130.000đđ
Điều khiển LED Full T4000
Mã sản phẩm: ĐK Full T4000
Giá: 850.000đ 800.000đ
Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A - Oneled
Mã SP: 24K-30A
Công suất: 24 kênh * 30A
Giá: 220.000đ 200.000đ
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mã SP: 16K-30A
Công suất: 16 kênh * 30A
Giá: 170.000đ 150.000đ
Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled
Mã SP:12K-30A
Công suất: 12 kênh * 30A
Giá: 140.000đ 120.000đ
Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A- oneled
Mã SP: 8K-30A
Công suất: 8 Kênh * 30A
Giá: 120.000đ 100.000đ
Điều khiển LED Full K8000C