Card nhận R501S
Card nhận R501S

Card nhận R501S

Ngày đăng: 15/06/2018 09:17:45

Mã SP: R501S
Giá:  Liên hệ

 


Card nhận HD-R501S sử dụng 12 Hub 75E
Điện áp: 5V
Phạm vi điều khiển: 256W x 256H
Phạm vi tối ưu: 128W x 256H

 


Sản phẩm liên quan
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Card nhận R501S