Nguồn UNION - KOREA
Nguồn chống nước Union - Hàn Quốc
Mã sản phẩm: UP300S12W2SC 
Công suất: 300W 
Giá: 880.000đ 850.000đ