Nguồn Suntek
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12V-2A
Mã SP: NSM-2A 
Công suất: 24W 
Giá: 50.000đđ 45.000đđ
Nguồn hộp đèn 12V-5A
Mã SP: NSM-5A 
Công suất: 60W 
Giá: 105.000đđ 95.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-3A
Mã SP: NSM-3A 
Công suất: 36W 
Giá: 75.000đđ 68.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-8.3A
Mã SP: NSM-8.3A 
Công suất: 100W 
Giá: 130.000đđ 110.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-16.7A
Mã SP: NSM-16.7A 
Công suất: 200W 
Giá: 180.000đđ 160.000đđ
Nguồn hộp đèn siêu mỏng 12v-25A
Mã SP: NSM-25A 
Công suất: 300W 
Giá: 190.000đđ 170.000đđ
CL 12V-33A-400W Ngoài trời
Mã SP: CL400W12 
Công suất : 400W 
Giá: 170.000đđ 160.000đđ
Nguồn 5v-60A SUNTEK
Mã SP: Suntek-300 
Công suất: 300W 
Giá: 160.000đđ 155.000đđ
NGUỒN 24V-10A-250W
Mã SP: TM-250W-24V 
Công suất: 250W 
Giá: 210.000đđ 195.000đđ
NGUỒN 24V-20A-500W
Mã SP: TM-500W-24V 
Công suất: 500W 
Giá: 280.000đđ 260.000đđ
SUNTEK 12V-3A-36W
Mã SP: SUNTEK-T-36W-12V 
Công suất: 36W 
Giá: 50.000đđ 45.000đđ
SUNTEK 12V-5A-60W
Mã SP: SUNTEK-T60W-12V 
Công suất: 60W 
Giá: 85.000đđ 75.000đđ
SUNTEK 12V-10A-120W
Mã SP: SUNTEK - T120W-12V 
Công suất: 120W 
Giá: 105.000đđ 95.000đđ
SUNTEK 12V-15A-180W
Mã SP: SUNTEK-12V-15A 
Công suất: 180W 
Giá: 140.000đđ 130.000đđ
SUNTEK 12V-20A-250W
Mã SP: SUNTEK-12V-20A 
Công suất: 250W 
Giá: 150.000đđ 140.000đđ
SUNTEK 12V - 30A- 360W
Mã SP: SUNTEK - T360W-12V 
Công suất: 360W 
Giá: 200.000đđ 185.000đđ
Nguồn 12V - 33A - 400W Chống Mưa NH
Mã SP: NH-12V-400W 
Công suất: 400W 
Giá: 145.000đđ 130.000đđ
NGUỒN 24V-15A-360W
Mã SP: TM-360W-24V 
Công suất: 24V 
Giá: 255.000đđ 240.000đđ