NGUỒN DC 12V CHỐNG NƯỚC
Nguồn Chống nước 12V-3A
Mã SP: TW-36W-12V 
Công suất: 36W 
Giá: 110.000đđ 95.000đđ
Nguồn chống nước 12V-5A
Mã SP: TW-60W-12V 
Công suất: 60W 
Giá: 200.000đđ 180.000đđ
Nguồn chống nước 12v-25A
Mã SP: TW-300W-12V-25A 
Công suất: 300W 
Giá: 560.000đđ 530.000đđ