LED MODEL 1-2-3-4-9 BÓNG
LED 3 mắt Full IC DMX
Mã sản phẩm: D20 Full DMX 
Công suất: 0.25W 
Giá: 17.000đ 15.000đ
LED 7 mắt D50 đơn sắc
Mã sản phẩm: D50 đơn sắc 
Công suất: 1.6W 
Giá: 9.500đ 8.500đ
Led 7 mắt D50 Full IC 8208
Mã sản phẩm: D50 Full 8208 
Công suất: 1.6W 
Giá: 14.000đ 12.500đ
LED 3 mắt Full IC 8206
Mã sản phẩm: D30 Full 8206 
Công suất: 0.72W 
Giá: 7.500đ 7.000đ
LED 3 mắt D20 đơn sắc
Mã sản phẩm: D20-3LED 
Công suất 0.75W 
Giá: 1.900đ 1.700đ
LED 3 bóng Hàn Quốc ANX bảy màu
Mã sản phẩm: ANX3PC3 
Công suất: 0.72W 
Giá: 14.000đ 13.000đ
LED 3 bóng Smart trắng - Korea
Mã sản phẩm: WH1350W 
Công suất: 1W 
Giá: 5.000đ 4.600đ
LED 3 bóng GHT Vàng
Mã sản phẩm: M3 GHT Vàng 
Công suất: 1W 
Giá: 2.500đ 2.300đ
LED 3 bóng GHT Đỏ
Mã sản phẩm: M3 GHT Đỏ 
Công suất: 1W 
Giá: 2.500đ 2.300đ
LED 3 bóng GHT Xanh dương
Mã sản phẩm: M3 GHT XD 
Công suất: 1W 
Giá: 2.500đ 2.300đ
LED 3 bóng GHT Xanh lá
Mã sản phẩm: M3 GHT - XL 
Công suất: 1W 
Giá: 2.500đ 2.300đ
LED 3 bóng GHT Trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 - GHT Trắng ấm 
Công suất: 1W 
Giá: 2.500đ 2.300đ
LED 4 bóng ANX xanh dương - Korea
Mã sản phẩm: ANX4PB4 
Công suất: 1.14W 
Giá: 17.000đ 16.000đ
LED 4 bóng ANX trắng - Korea
Mã sản phẩm: ANX4PW4 
Công suất: 1.14W 
Giá: 16.000đ 15.000đ
LED 4 bóng ANX trắng - Chip Samsung - Korea
Mã sản phẩm: ANX4SW4 
Công suất: 2.4W 
Giá: 18.000đ 16.000đ
LED 3 bóng Mynice- M23GW28A
Mã sản phẩm: Mynice- M23GW28A 
Công suất: 1.2W 
Giá: 2.900đ 2.700đ
LED 3 bóng Mini
Mã sản phẩm: M3 mini LHD 
Công suất: 0.6W 
Giá: 2.800đ 2.500đ
LED 3 bóng Hàn Quốc Mini ANX màu trắng ấm
Mã sản phẩm: M3 ANX-WW-Mini 
Công suất: 0.72W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng ấm
Mã sản phẩm: ANX3-SDWW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: 8.000đ 7.000đ
Led 3 bóng Hàn Quốc ANX màu trắng, chip Samsung
Mã SP: ANX3-SDW3 
Công suất: 1.2W 
Giá: 8.000đ 7.000đ