HD-W64 WIFI
HD-W64 WIFI
HD-W64 WIFI
Ngày đăng: 09/07/2018 11:37:02

Mã SP: W64
Giá:  430.000  390.000
- 1 Hub 50 PIN
- Phạm vi điều khiển màn hình đơn sắc: 1024W x 256H
- Phạm vi điều khiển màn hình đa sắc: 512W x 256H
- Điều khiển bằng wifi máy tính hoặc điện thoại
- Hỗ trợ USB


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.400.000đ 1.300.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 1.700.000đ 1.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 360.000đ 300.000đ
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16
Giá: 110.000đ 100.000đ