HD-W63 WIFI
HD-W63 WIFI
HD-W63 WIFI
Ngày đăng: 15/06/2018 09:22:43

Mã SP: W63
Giá:  360.000  300.000

- 8 cổng 12T
- Phạm vi điều khiển màn hình đơn sắc: 1024W x 128H
- Phạm vi điều khiển màn hình đa sắc: 512W x 128H
- Điều khiển Wifi, hỗ trợ USBSản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.400.000đ 1.300.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 1.700.000đ 1.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 430.000đ 390.000đ
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16
Giá: 110.000đ 100.000đ