Điều khiển LED Full T4000
Điều khiển LED Full T4000
Điều khiển LED Full T4000
Ngày đăng: 03/07/2020 17:13:29

Mã sản phẩm: ĐK Full T4000
Giá:  850.000  800.000
- Điện áp 5 -24 VDC
- Điều khiển được 4080 bóng LED
- Kết nối được nhiều bộ điều khiển với nhau


Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.400.000đ 1.300.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 1.700.000đ 1.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 430.000đ 390.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 360.000đ 300.000đ