Điều khiển LED Full T1000S
Điều khiển LED Full T1000S
Điều khiển LED Full T1000S
Điều khiển LED Full T1000S
Điều khiển LED Full T1000S
Ngày đăng: 09/07/2018 11:42:58

Mã sản phẩm: T1000S
Giá:  370.000  350.000

Bộ điều khiển đèn Led full T-1000S Sử dụng phần mềm LED Edit, điều khiển 2040 bóng, hỗ trợ thẻ nhớ SD 256 Mb.Sản phẩm liên quan
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512)
Điều khiển 4096 LED
Giá: 1.400.000đ 1.300.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512)
Điều khiển 9812 LED
Giá: 1.700.000đ 1.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
Mã SP: W62-75
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
Mã SP: W60-75
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W62 Wifi
Mã SP: W62
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
Mã SP: W60
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
Mã SP: W64
Giá: 430.000đ 390.000đ
HD-W63 WIFI
Mã SP: W63
Giá: 360.000đ 300.000đ