Điều khiển HD-C10
Điều khiển HD-C10
Điều khiển HD-C10
Điều khiển HD-C10
Điều khiển HD-C10
Ngày đăng: 09/07/2018 09:03:35

Mã SP: HD C10
Giá:  1.470.000  1.300.000

- Chạy offline, hỗ trợ khe cắm USB
- Hỗ trợ Wifi,3G
- Hoạt động như card phát
- 10 Cổng 75E
- Phạm vi điều khiển 384W x 320H
- Phạm vi điều khiển Max 1024W hoặc 512H


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 14.000.000đ 13.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 3.700.000đ 3.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.450.000đ 2.350.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.000.000đ
Điều khiển HD-A6 Wifi
Mã sản phẩm: A6
Giá: 6.500.000đ 6.300.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Giá: 4.300.000đ 4.150.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Giá: 3.600.000đ 3.400.000đ